Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Snøscooter og motocrossbane - Haukeli

Haukeli Motorklubb startar opp arbeid med reguleringsplan i samband med etablering av motocrossbane.

Banen er tenkt bruka til ATV og motocross sumarstid og snøscootercross vinterstid. I tillegg vert det sett av eit område til minicross/miniscooter. Planområdet inneheld òg område for publikum, parkering og for bygningar tilknytt drifta av banen.

Frist for å koma med innspel er sett til 28. februar 2014.

Spørsmål, kommentarar og merknader til det varsla planarbeidet skal stilast til Sweco Norge AS, ved kontaktperson Ole Marius Gulbrandsen olemarius.gulbrandsen@sweco.no med kopi til Vinje kommune, postmottak@vinje.kommune.no, Vinje kommune,Vinjevegen 192, 3890 Vinje.

ATV
  • eBillett
  • Fjellnettverket
  • Val
  • visithaukeli logo
  • visitrauland logo
  • VisitVinje Logo
  • nasjonalparkkommune logo

vinje.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke vinje.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk