Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

SMIL - tilskot

Søknadsfrist til spesielle miljøtiltak i landbruket - SMIL-tilskot er 15.juni 2019.
Eventuelt 1. oktober om det er midlar att.

Miljøtiltak:

  • Tiltak som tar vare på gamal kulturmark, og legg til rette for oppleving  i kultur­landskapet.
  • Tiltak som tar vare verneverdige kulturminne knytt til jordbrukslandskapet – freda bygningar er ikkje lenger godkjent for tilskot.
  • Miljøtiltak: Tiltak som reduserer ureining frå jordbruket til jord, luft og vatn. Til dømes tetting av gjødselkjeller.

Det kan gjevast tilskot til eigarar (med føretak) av landbrukseigedom der jordbruksarealet er i drift.  Normal tilskotssats er i Vinje 20-30 % av kostnadsoverslaget.  

Meir informasjon om SMIL- tilskot og digitalt søknadsskjema finn du her

Oppattrydda beite i MannåsFoto: Thor Christiansen
  • eBillett
  • Fjellnettverket
  • Val
  • visithaukeli logo
  • visitrauland logo
  • VisitVinje Logo
  • nasjonalparkkommune logo

vinje.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke vinje.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk