Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Skuterløyve i vinter

Retningsliner for handsaming av søknader etter motorferdselslova blei vedteken i kommunestyret 15.12.2016

I haust og fram til no har me motteke mange søknader om løyve til skuterkøyring. I påvente av kommunestyrevedtaket om handsaming av slike saker, har mange fått mellombels svar på søknaden sin. Me prioriterer handsaming av desse søknadane no framover, og håpar de har forståing for at dette kan ta noko tid.

Retningslinene som blei vedtekne av kommunestyret finn du her.


Me får også ein del spørsmål om løypenettet for fritidskøyring - her finn du meir informasjon om dette.


Skuterspor i sno
  • eBillett
  • Fjellnettverket
  • Val
  • visithaukeli logo
  • visitrauland logo
  • VisitVinje Logo
  • nasjonalparkkommune logo

vinje.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke vinje.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk