Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Regional plan for vassforvaltning i vassregion Vest - Viken 2016 - 2021 2. gongs høyring og offentleg ettersyn

Fylkesutvala i Telemark, Vestfold, Oppland, Aust- Agder, Hordaland, Akershus og Buskerud fylkeskommunar, samt fylkesrådmannen i Sogn og Fjordane fylkeskommune, har handsama sak om 2. gongs høyring og offentleg ettersyn av vesentlege endringar i forslag til plan.

Høyringsdokumenta kan lastas ned frå www.vannportalen.no/vestviken

Høyring og offentleg ettersyn er f.o.m. 20. mai t.o.m. 14. juli 2015. Høyringsuttaler sendes innan 14.07.2015.
Merknader sendas til:
Vannregionmyndigheten for vannregion Vest-Viken v/ Buskerud fylkeskommune
Postboks 3563
3007 Drammen
eller til postmottak@bfk.no

  • eBillett
  • Fjellnettverket
  • Val
  • visithaukeli logo
  • visitrauland logo
  • VisitVinje Logo
  • nasjonalparkkommune logo

vinje.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke vinje.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk