Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Førehandsvarsel om redusert aksellast i Vinje kommune

Med heimel i Vegtrafikklovens §7 og Forskrift om bruk av kjøretøy §5-14 vert det innført aksellastrestriksjonar på kommunale vegar i Vinje kommune våren 2018.

Tømmertransport og andre planlagde transportar må utføras medan det ennå er tele i vegen.

Restriksjonane trer i kraft frå det tidspunkt det blir sett opp skilt på den enkelte veg, og opphøyrer når skilta vert fjerna. 

Det vert gjort unntak frå restriksjonane for inntil 8 tonn for renovasjonsbil, mjølkebil, buss i rute, utrykkingskjøretøy, bergingsbil, vegvedlikehaldsmaskin, kraftlagets beredskapsbilar og utrykkingskjøretøy.

Telehiv
  • eBillett
  • Fjellnettverket
  • Val
  • visithaukeli logo
  • visitrauland logo
  • VisitVinje Logo
  • nasjonalparkkommune logo

vinje.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke vinje.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk