Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Helse og omsorg

Pris heimehjelp, heimetenester og opphaldsutgifter for bebuarar ved Norheimstunet og Rauland omsorgssenter

Betalingssatsar for heimehjelp utrekna etter G pr 01.05.18

Grunnbeløp Nettoinntekt Abonnementpris pr månad
Inntil 2 G Inntil kr 193 766 kr 210
2 G - 3 G kr 193 766 - 290 649 kr 592
3 G - 4 G kr 290 649 - 387 532 kr 1 015
4 G - 5 G kr 387 532 - 484 415 kr 1 337
Over 5 G Frå kr 484 415 kr 1 862

Treng du meir enn til saman 2 timar heimehjelp pr mnd, betalar du fullt abonnement ut i frå inntekta di pluss inntekta til ektefelle/sambuar/partnar.


Treng du heimehjelp berre 2 timar eller mindre pr mnd, betalar du pr time.


Timesatsar er då
Grunnbeløp Nettoinntekt Abonnementspris pr time
Inntil 2 G Inntil kr 193 766 kr 110
2 G - 3 G kr 193 766 - 290 649
kr 179
3 G - 4 G kr 290 649 - 387 532
kr 221
4 G - 5 G kr 387 532 - 484 415
kr 274
Over 5 G Frå kr 484 415 kr 327


Tryggleiksalarm - Analoglinje                     kr 215 pr mnd
Tryggleiksalarm - GSM/IP kr 250 pr mnd
Middag kr 93 pr porsjon
Leige av heimevaktmeistar kr 145 pr time
Hjelpemiddel frå korttidslager kr 25 pr hjelpemiddel pr månad, makspris kr 65,00 pr månad
Dagtilbod eldre kr 93 
Dagtilbod psykisk helse kr 93 pr dag


Satsar for bebuarar ved Rauland omsorgssenter Pris
Fullkost (middag, tørrmat, TV, hushaldningsartiklar, eingongsutstyr) kr 170 pr døgn
TV kr 60 pr mnd
Vask av klede kr 120 pr mnd
Middag kr 93
Fellesutgifter kr 60

 

Satsar for bebuarar ved Norheimstunet omsorgssenter Pris
Fullkost (middag, tørrmat, TV, hushaldningsartiklar, eingongsutstyr) kr 170 pr døgn
Middag kr 93
Middag ved eldresenteret på Norheimstunet (for bebuarar) kr 93
TV  kr 60 pr mnd
Vask av klede kr 120 pr mnd 
Fellesutgifter kr 60 pr døgn 

 

Satsar for institusjonsopphald Pris
Korttidsopphald

kr 165 pr døgn

Dag- og nattopphald kr 85 pr døgn
Dersom det overstig 60 døgn på korttidsopphald i kalenderåret, må ein for resten av året betale døgnpris som tilsvarar den sats ein ville ha betalt for langtidsopphald. 
Jf rundskriv I-46/97 og rundskriv I-1/2017.

Fribeløpet før berekning av vederlag for langtidsopphald i institusjon vert sett til kr 8.000,- 

Fribeløpet før berekning av vederlag for langtidsopphald i institusjon for bebuarar som ikkje sjølv ynskjer å bu på dobbeltrom/ektepar på dobbeltrom, vert sett til kr 38.300,- 

Jf rundskriv I-1/2017.

 

Audiometri (høyreprøver)             kr 230,00


Helsesystertenesta, reisevaksinering Pris
Konsultasjon, vaksne kr 230
Konsultasjon, born kr 75
Konsultasjon, studentar kr 100
Nytt vaksinasjonskort kr 100
Fritakingsattest Gulfeber kr 120

 

 

 

 

  • eBillett
  • Fjellnettverket
  • Val
  • visithaukeli logo
  • visitrauland logo
  • VisitVinje Logo
  • nasjonalparkkommune logo

vinje.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke vinje.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk