Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Avløp, vatn, renovasjon og feiing/tilsyn

 Pris inkl.mva
Avløp  
Kloakk tilknyting pr m2 - bruksareal (BRA) kr 462
Kloakk tilknyting næring vassmålar <25mm kr 55 465
Kloakk tilknyting næring vassmålar <50mm kr 83 198
Kloakk tilknyting næring vassmålar >50mm kr 110 930
Kloakk bustad < 50 m2 kr 2 070
Kloakk bustad 51-100 m2 kr 2 740
Kloakk bustad 101-150 m2 kr 3 751
Kloakk bustad > 150 m2 kr 4 523
Kloakk fast ab. del bustad/næring kr 956
Kloakk akonto pr m3

kr 17,14

Kloakk fast ab.del fritidsbustad

kr 1 914

Kloakk fritidsbustad < 50 m2

kr 2 360

Kloakk fritidsbustad 51-150 m2

kr 3 027

Kloakk fritidsbustad > 150 m2

kr 3 336

Vatn  
Vatn tilknyting  - pr m2 - bruksareal (BRA) kr 384
Vatn tilknyting  næring vassmålar <25mm kr 46 104
Vatn tilknyting næring vassmålar <50mm kr 69 156
Vatn tilknyting næring vassmålar >50mm kr 92 207
Vatn bustad < 50 m2 kr 1 454
Vatn bustad 51-100 m2 kr 1 855
Vatn bustad 101 - 150 m2 kr 2 461
Vatn bustad > 150 m2 kr 2 922
Vatn fast ab. del bustad/næring kr 788
Vatn akonto kr 10,27
Målarleige liten kr 500
Målarleige stor kr 750
Vatn fast ab.del fritidsbustad kr 1 577
Vatn fritidsbustad < 50 m2 kr 1 843
Vatn fritidsbustad 51-150 m2 kr 2 242
Vatn fritidsbustad > 150 m2 kr 2 429
Slam  
Tette tankar kr 3 619
Slamtøming årl kr 3 619
Feittavskiljar < 4 m3 kr 5 387
Slamtøming pris pr m3 stor tank kr 824
Slamtøming 2. kvart år kr 3 619
Slamtøming 4. kvart år kr 3 619
Slamtøming fritidsbustad 2. kvart år    kr 3 619
Renovasjon  
Renovasjon standard (bustad/fritidsbustad) kr 2 480
Renovasjon m/heimekompost (bustad) kr 1 860
Renovasjon mini (bustad) kr 1 736
Renovasjon utleigehybel (bustad) kr 1 736
Feiing  
Feiing/tilsyn 1 pipe/pipeløp kr 345
Feiing/tilsyn 2 piper/pipeløp kr 517,50 
  • eBillett
  • Fjellnettverket
  • Val
  • visithaukeli logo
  • visitrauland logo
  • VisitVinje Logo
  • nasjonalparkkommune logo

vinje.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke vinje.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk