Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Føresegn om utslepp - høyringsutkast

Frist for innspel eller kommentarar til høyringsutkastet er 10. oktober 2017. Sendast til Vinje kommune v/teknisk drift , Vinjevegen 192, 3890 Vinje eller postmottak@vinje.kommune.no

«Med heimel i Forvaltningslova § 37 blir det kunngjort at Vinje kommune har starta arbeidet med utarbeiding av ny lokal føresegn om utslepp av sanitært avløpsvatn frå bustadhus, hytter og liknande. Denne føresegna erstattar då krava i forureiningsføresegna §12-7 til og med §12-13, elles gjeld bestemmingane i forureiningsføresegna kap. 11 og 12. Vinje kommune ynskjer at reglane for sanitær standard vert tydlegare, enklare og samstundes set tydelege villkår for utsleppsløyve samt eventuelle sanksjonar ved ulovlege installasjonar.


Høyringsutkast/framlegg til ny føresegn

Vinje kommune kommunevåpen
  • eBillett
  • Fjellnettverket
  • Val
  • visithaukeli logo
  • visitrauland logo
  • VisitVinje Logo
  • nasjonalparkkommune logo

vinje.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke vinje.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk